ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ1:

ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ CENTRAL   (ΤΥΠ. KRONE  LSA PLUS  -  ΠΡΟΔ/ΦΩΝ Ο.Τ.Ε.)
Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε την παρακάτω σελίδα

     ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ 100 ΖΕΥΓΩΝ (MDF BLOCK)
 

 
Τοποθετείται σε αντίστοιχα μεταλλικά ικριώματα μέσα στα τηλ.κέντρα των εταιρειών σταθερής τηλεφωνίας,
για την σύνδεση τηλ. συνδρομητικών γραμμών.


TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Επαφές Τ.LSA-PLUS 100 ζευγών (MDF block).
  • Σταθερότητα συνδέσεων.
  • Γρήγορη σύνδεση με το ανάλογο εργαλείο τερματισμού 100".
  • Δυνατότητα τοποθέτησης στοιχείων προστασίας των συνδρομητικών γραμμών έναντι υπερτάσεων.
  • Με τα ανάλογα δοκιμαστικά βύσματα γίνεται έλεγχος των συνδρομητικών γραμμών.
  • Φρακτικά βύσματα συνδρομητικών γραμμών.

 
Καλύπτεται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος ISO 9001  και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.

Τα  ανωτέρω προϊόντα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. 
Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής Υποστήριξης πελατών της εταιρίας μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛ.ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ IDC (LSA-PLUS) / ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ THΛ. ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ