ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

ΟΠΤΙΚΟI ΜΕΤΑΤΡΟΠΕIΣ   (CONVERTERS)
'D O W N L O A D'
Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά, προδιαγραφές-τεχνικά φυλλάδια σε pdf μορφή (
)
Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε την παρακάτω σελίδα


     ΟΠΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ - (CONVERTERS) ST - SC - LC (MM) & (SM)

 
 ΟΠΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ - (CONVERTERS) ST - SC - LC (MM) & (SM)

Οι οπτικοί μετατροπείς (converters) χρησιμοποιούνται για την αμφίδρομη μετατροπή του Χαλκού ( CAT5E - 6 ) σε οπτική ίνα,
ή για την μετατροπή της πολύτροπης ίνας (ΜΜ) σε μονότροπη ίνα (SΜ).

 
TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές IEEE802.3u, 100BASE - TX/FX, IEEE802.3ab, IEEE802.3, CE, RoHs Compliant
Τύπος Είδος Ίνας Απόσταση Παράθυρο λειτουργίας
SX Πολύτροπη (MM)  200m έως 500m maximum 850nm
FX Πολύτροπη και Μονότροπη (MM & SM) 2kM 1310nm
LX Μονότροπη (SM) 10-70 kM 1310nm-1550nm

 
Περιγραφή Κωδικός
Converter 10/100 Base Tx σε 100 Base FX    (Για πολύτροπες ίνες - MM 2 Km    ST OPT-1100C
Converter 10/100 Base Tx σε 100 Base FX    (Για μονότροπες ίνες - SM 25 Km  ST OPT-1100ST25
Converter 10/100 Base Tx σε 100 Base FX    (Για πολύτροπες ίνες - MM 2 Km   SC OPT-1100
Converter 10/100 Base Tx σε 100 Base FX    (Για μονότροπες ίνες - SM 25 Km SC OPT-1100SC25
Converter 1000 Base Tx σε 1000 Base SX    (Για πολύτροπες ίνες - MM 550m  SC OPT-2100
Converter 1000 Base Tx σε 1000 Base LX    (Για μονότροπες ίνες - SM 10Km  SC OPT-2100S10
Converter 1000 Base Tx σε 1000 Base SX    (Για πολύτροπες ίνες - MM 10Km  LC OPT-2200

Περιγραφή Κωδικός
100m Converter (Μετατροπέας από Πολύτροπη ΜΜ σε Μονότροπη SM Ίνα ) 2Κm / 25Κm OPT-1020S25

 
Σημ.: Διατίθενται  Κ.Π.  και οπτικοί μετατροπείς (converters) διαφόρων τύπων του Αμερικάνικου οίκου AMP Netconnect.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ