ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

OΠΤΙΚΑ PATCH CORDS   ST - SC - SCAPC - LC - LCAPC - FC - FCAPC - MU   "DUPLEX"   ( MM & SM )
'D O W N L O A D'
Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά, προδιαγραφές-τεχνικά φυλλάδια σε pdf μορφή (
)
Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε την παρακάτω σελίδα

     ΟΠΤΙΚΑ PATCH CORDS  SC / LC   "DUPLEX"   (MM) & (SM)
 

 
Περιγραφή Κωδικός
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
πολύτροπο (MM) 62,5/125μm  OM1
1M 703-3-461-01C1
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
πολύτροπο (MM) 62,5/125μm  OM1
2M 703-3-461-02C1
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
πολύτροπο (MM) 62,5/125μm  OM1
3M 703-3-461-03C1
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
πολύτροπο (MM) 62,5/125μm  OM1
5M 703-3-461-05C1
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
πολύτροπο (MM) 62,5/125μm  OM1
10M 703-3-461-10C1

 
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
πολύτροπο (MM) 50/125μm  OM2 ENHANCE
1M 702-3-461-01C1
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
πολύτροπο (MM) 50/125μm  OM2 ENHANCE
2M 702-3-461-02C1
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
πολύτροπο (MM) 50/125μm  OM2 ENHANCE
3M 702-3-461-03C1
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
πολύτροπο (MM) 50/125μm  OM2 ENHANCE
5M 702-3-461-05C1
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
πολύτροπο (MM) 50/125μm  OM2 ENHANCE
10M 702-3-461-10C1

 
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
πολύτροπο (MM) 50/125μm  OM3
1M 704-6-461-01C1
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
πολύτροπο (MM) 50/125μm   OM3
2M 704-6-461-02C1
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
πολύτροπο (MM) 50/125μm  OM3
3M 704-6-461-03C1
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
πολύτροπο (MM) 50/125μm  OM3
5M 704-6-461-05C1
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
πολύτροπο (MM) 50/125μm   OM3
10M 704-6-461-10C1

 
Περιγραφή Κωδικός
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
1M 701-3-462-01C2
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
2M 701-3-462-02C2
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
3M 701-3-462-03C2
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
5M 701-3-462-05C2
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
10M 701-3-462-10C2

 
 
Περιγραφή Κωδικός
Οπτικό Patch Cord SCAPC8'/LCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
1M 701-3-464-01C2
Οπτικό Patch Cord SCAPC8'/LCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
2M 701-3-464-01C2
Οπτικό Patch Cord SCAPC8'/LCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
3M 701-3-464-01C2
Οπτικό Patch Cord SCAPC8'/LCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
5M 701-3-464-01C2
Οπτικό Patch Cord SCAPC8'/LCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
10M 701-3-464-01C2

 
Περιγραφή Κωδικός
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
1M 701-3-462-01C4
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
2M 701-3-462-02C4
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
3M 701-3-462-03C4
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
5M 701-3-462-05C4
Οπτικό Patch Cord SCPC/LCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
10M 701-3-462-10C4

 
Περιγραφή Κωδικός
Οπτικό Patch Cord SCAPC8'/LCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
1M 701-3-464-01C4
Οπτικό Patch Cord SCAPC8'/LCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
2M 701-3-464-02C4
Οπτικό Patch Cord SCAPC8'/LCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
3M 701-3-464-03C4
Οπτικό Patch Cord SCAPC8'/LCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
5M 701-3-464-05C4
Οπτικό Patch Cord SCAPC8'/LCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
10M 701-3-464-10C4

 
Σημ.:
  • Το καλώδιο των οπτικών patch cords είναι "LSZH" (βραδύκαυστο)
  • Κατασκευάζονται με οπτικό καλώδιο "Duplex" για MM ή SM διατομής 3mm σε επιφάνεια λείανσης (PC) connector.
  • Δυνατότητα (Κ.Π.) κατασκευής και:
    • σε διάφορα μήκη
    • σε καλώδια διατομής 2 mm
    • σε επιφάνεια λείανσης (UPC - APC "υπο γωνία")
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ