ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

OΠΤΙΚΑ PATCH CORDS   ST - SC - SCAPC - LC - LCAPC - FC - FCAPC - MU   "DUPLEX"   ( MM & SM )
'D O W N L O A D'
Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά, προδιαγραφές-τεχνικά φυλλάδια σε pdf μορφή (
)
Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε την παρακάτω σελίδα

     ΟΠΤΙΚΑ PATCH CORDS  MU         "DUPLEX"                 (SM)
 

 
Περιγραφή Κωδικός
Οπτικό Patch Cord MUPC/MUPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
1M 701-5-882-01C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/MUPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
2M 701-5-882-02C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/MUPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
3M 701-5-882-03C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/MUPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
5M 701-5-882-05C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/MUPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
10M 701-5-882-10C2

Περιγραφή Κωδικός
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
1M 701-6-842-01C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
2M 701-6-842-02C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
3M 701-6-842-03C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
5M 701-6-842-05C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
10M 701-6-842-10C2

 
Περιγραφή Κωδικός
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
1M 701-6-842-01C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
2M 701-6-842-02C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
3M 701-6-842-03C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
5M 701-6-842-05C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
10M 701-6-842-10C4

Περιγραφή Κωδικός
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
1M 701-6-862-01C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
2M 701-6-862-02C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
3M 701-6-862-03C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
5M 701-6-862-05C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCPC
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
10M 701-6-862-10C2

Περιγραφή Κωδικός
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
1M 701-6-862-01C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
2M 701-6-862-02C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
3M 701-6-862-03C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
5M 701-6-862-05C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCAPC8'
Duplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
10M 701-6-862-10C4

 
Σημ.:
  • Το καλώδιο των οπτικών patch cords είναι "LSZH" (βραδύκαυστο)
  • Κατασκευάζονται με οπτικό καλώδιο "Duplex" για SM διατομής 3mm σε επιφάνεια λείανσης (PC) connector.
  • Δυνατότητα (Κ.Π.) κατασκευής και:
    • σε διάφορα μήκη
    • σε καλώδια διατομής 2 mm
    • σε επιφάνεια λείανσης (UPC - APC "υπο γωνία")
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ