ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

OΠΤΙΚΑ PATCH CORDS   ST - SC - SCAPC - LC - LCAPC - FC - FCAPC - MU - E2000  "SIMPLEX"   ( MM & SM )
'D O W N L O A D'
Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά, προδιαγραφές-τεχνικά φυλλάδια σε pdf μορφή (
)
Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε την παρακάτω σελίδα

     ΟΠΤΙΚΑ PATCH CORDS  MU          "SIMPLEX"                (SM)
 

 
Περιγραφή Κωδικός
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCPC
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
1M 701-5-812-01C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCPC
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
2M 701-5-812-02C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCPC
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
3M 701-5-812-03C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCPC
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
5M 701-5-812-05C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCPC
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
10M 701-5-812-10C2

 
Περιγραφή Κωδικός
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCAPC8'
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
1M 701-5-812-01C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCAPC8'
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
2M 701-5-812-02C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCAPC8'
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
3M 701-5-812-03C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCAPC8'
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
5M 701-5-812-05C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/SCAPC8'
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
10M 701-5-812-10C4

 
Περιγραφή Κωδικός
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCPC
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
1M 701-5-862-01C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCPC
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
2M 701-5-862-02C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCPC
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
3M 701-5-862-03C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCPC
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
5M 701-5-862-05C2
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCPC
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
10M 701-5-862-10C2

 
Περιγραφή Κωδικός
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCAPC8'
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
1M 701-5-862-01C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCAPC8'
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
2M 701-5-862-02C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCAPC8'
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
3M 701-5-862-03C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCAPC8'
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
5M 701-5-862-05C4
Οπτικό Patch Cord MUPC/LCAPC8'
Simplex
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
10M 701-5-862-10C4

 
Σημ.:
  • Το καλώδιο των οπτικών patch cords είναι "LSZH" (βραδύκαυστο)
  • Κατασκευάζονται με οπτικό καλώδιο "Simplex" για SM διατομής 3mm σε επιφάνεια λείανσης (PC) connector.
  • Δυνατότητα (Κ.Π.) κατασκευής και:
    • σε διάφορα μήκη
    • σε καλώδια διατομής 2 mm
    • σε επιφάνεια λείανσης (UPC - APC "υπο γωνία")
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ