ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

OΠΤΙΚΑ  PIG TAILS    ST - SC - LC - FC - E2000 - MU   (MM & SM)
'D O W N L O A D'
Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά, προδιαγραφές-τεχνικά φυλλάδια σε pdf μορφή (
)
Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε την παρακάτω σελίδα

     OΠΤΙΚΑ PIG TAILS   MU                  (SM)
 

 
Περιγραφή Κωδικός
Οπτικό Pigtail MUPC
μονότροπο (SM)  9/125μm  G652D
1M 701-1-802-01C0

 
Σημ.:
  • Διατίθενται με οπτικό καλώδιο "Simplex" για MM ή SM διατομής 0,9mm σε επιφάνεια λείανσης (PC) connector
  • Δυνατότητα (Κ.Π.) κατασκευής και:
    • σε διάφορα μήκη
    • σε καλώδια διατομής (2 - 3mm)
    • σε επιφάνεια λείανσης (UPC)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ