ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΞΑΣΘΕΝΗΤΕΣ   (SM)
'D O W N L O A D'
Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά, προδιαγραφές-τεχνικά φυλλάδια σε pdf μορφή (
)
Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε την παρακάτω σελίδα

     OΠΤΙΚΟΙ ΕΞΑΣΘΕΝΗΤΕΣ SC APC
  OΠΤΙΚΟΙ ΕΞΑΣΘΕΝΗΤΕΣ SC APC

Χρησιμοποιούνται σε οπτικές ζεύξεις μικρού μήκους, προκειμένου να προστατευτεί ο οπτικός δέκτης από μεγάλης ισχύος οπτικό σήμα του πομπού, με την παρεμβολή μία πρόσθετης ελεγχόμενης εξασθένησης. Η εξασθένηση αυτή παραμένει σταθερή σε μεταβολές θερμοκρασίας και για τα μήκη κύματος λειτουργίας

 
TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Εύκολη τοποθέτηση
  • Ακρίβεια στην ακτίνα εξασθένησης
  • Υψηλή αξιοπιστία
  • Ανθεκτικότητα
  • Χαμηλή αντανάκλαση προς τα πίσω

 
Παράμετροι SM
Τιμή εξασθένησης: 5-10 Db
Return Loss: >=60Db
Ακρίβεια τιμής εξασθένησης: Για 1~9 Db ± 0.5 για 10~20 Db ± 1.0
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C ~ +75°C
PDL:  >= 0,1 Db
Μήκος κύματος: 1310nm ή 1550nm
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης: -50°C ~ +85°C

 
Περιγραφή Κωδικός
Oπτικός Εξασθενητής SCAPC μονότροπων ινών (SM) 5dB 70-79-1920
Oπτικός Εξασθενητής SCAPC μονότροπων ινών (SM) 10dB 70-79-1912

 
Καλύπτονται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος ISO 9001  και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ