ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ  (MM) & (SM)
'D O W N L O A D'
Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά, προδιαγραφές-τεχνικά φυλλάδια σε pdf μορφή (
)
Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε την παρακάτω σελίδα

     ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ  ΕΣΩΤ./ ΕΞΩΤ  ΧΩΡΟΥ   4 - 8 - 12   ινών  (MM) & (SM)    (LOOSE TUBE - "LSZH")
  ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΣΩΤ./ ΕΞΩΤ ΧΩΡΟΥ 4 - 8 - 12  ινών (MM) & (SM) (LOOSE TUBE - "LSZH")

Τα οπτικά καλώδια είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές: IEC/EN 60793, IEC 60793-2-50 (Type B1.1 & B1.3),
IEC/EN 60794-1, EN50960-2-27, EN50173, ISO11801, CEI 60332-1, Euroclass C, CEI 60332-3-24(3C), PrEN 50399-2-4(CPD), ITU-T G652
(Categories A,B,C & D), TIA/EIA-492 CAAB,Rohs Compliant

 
ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΔΟΜΗΣ (LOOSE TUBE)  ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 


LSZH (βραδύκαυστα)

 
Περιγραφή Κωδικός
Καλώδιο 4 ινών
Εσωτ. / Εξωτ. χώρου (MM) 62,5/125 (Loose Tube - LSZH)
70-79-1144
Καλώδιο 8 ινών
Εσωτ. / Εξωτ. χώρου (MM) 62,5/125 (Loose Tube - LSZH)
70-79-1149
Καλώδιο 12 ινών
Εσωτ. / Εξωτ. χώρου (MM) 62,5/125 (Loose Tube - LSZH)
70-79-1150

Καλώδιο 4 ινών
Εσωτ. / Εξωτ. χώρου (MM) 50/125 (Loose Tube - LSZH)
70-79-1165
Καλώδιο 8 ινών
Εσωτ. / Εξωτ. χώρου (MM) 50/125 (Loose Tube - LSZH)
70-79-1160
Καλώδιο 12 ινών
Εσωτ. / Εξωτ. χώρου (MM) 50/125 (Loose Tube - LSZH)
70-79-1151

Καλώδιο 4 ινών
Εσωτ. / Εξωτ. χώρου (MM) 50/125 (ΟΜ3) (Loose Tube - LSZH)
70-79-1166
Καλώδιο 8 ινών
Εσωτ. / Εξωτ. χώρου (MM) 50/125 (ΟΜ3) (Loose Tube - LSZH)
70-79-1161
Καλώδιο 12 ινών
Εσωτ. / Εξωτ. χώρου (MM) 50/125 (ΟΜ3) (Loose Tube - LSZH)
70-79-1167

Περιγραφή Κωδικός
Καλώδιο 4 ινών
Εσωτ. / Εξωτ. χώρου (MM) (SM) 9/125 G652D (Loose Tube - LSZH)
70-79-1175
Καλώδιο 8 ινών
Εσωτ. / Εξωτ. χώρου (MM) (SM) 9/125 G652D (Loose Tube - LSZH)
70-79-1176
Καλώδιο 12 ινών
Εσωτ. / Εξωτ. χώρου (MM) (SM) 9/125 G652D (Loose Tube - LSZH)
70-79-1177
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ