ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

THΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
'D O W N L O A D'
Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά, προδιαγραφές-τεχνικά φυλλάδια σε pdf μορφή (
)
Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε την παρακάτω σελίδα


     ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΗΛ. "ΠΛΑΚΕ" 2-4 ζευγών (στροφεία των 100m)
 

 
 
Χρωματισμοί: Λευκό - Μαύρο
Διαθέτουν αριθμητική σήμανση ανά μέτρο

 
Α.  Καλώδιο προεκτάσεως τηλ. (για κλιπς RJ11-6P4C)   2 ζευγών       "στροφείο 100Μ" ΚΩΔ. 01-01-61
B.  Καλώδιο προεκτάσεως τηλ. (για κλιπς RJ45-8P8C)   4 ζευγών                 -//- ΚΩΔ. 01-01-92

Σημ: Η διατομή του εύκαμπτου πολύκλωνου καλωδίου είναι ~ 2,5mm / διατομή αγωγού με μόνωση ~ 1,0mm
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ & PACK 230V (ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ) / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛ. ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ