ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ / ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ
"ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ"
'D O W N L O A D'
Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά, προδιαγραφές-τεχνικά φυλλάδια σε pdf μορφή (
)
Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε την παρακάτω σελίδα

     ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ  1 ΖΕΥΓΟΥΣ IDC (ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡ.ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ)
  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ 1 ΖΕΥΓΟΥΣ IDC (ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡ.ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ) 
Κατασκευάζεται σε μορφή μικρού βύσματος και εφαρμόζει στο επάνω μέρος της Διαχωριστικής οριολωρίδας 10 ζευγών ,
μαζί με την ράβδο γείωσης.

 
TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΥΟ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ        " ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ"
  • Παρέχει προστασία έναντι Υπερτάσεων με ηλεκτρονικό κύκλωμα 2 βαθμίδων  (πρωτεύουσα & δευτερεύουσα) με αυτ. επαναφορά λειτουργίας  και είναι κατάλληλη για την προστασία των συνδεδεμένων τερματικών συσκευών (τηλ. κέντρα, τηλεφωνικές συσκεύες, fax,
    ADSL-modem, H/Y). 
  • Δυνατότητα τοποθέτησης έως 10 προστατευτικών ενός ζεύγους στη διαχωριστική οριολωρίδα (σε συνδιασμό με την ράβδο γείωσης).
  • Χρησιμοποιείται ένα προστατευτικό IDC για κάθε ζεύγος της οριολωρίδας που θέλουμε να προστατευτεί.
  • (Απαιτείται σωστή γείωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ο.Τ.Ε).
  • Κατασκευάζεται σύμφωνα με τη Διεθνή Τηλεπικοινωνιακή Προδιαγραφή ΙΤU K21.


ΚΩΔΙΚΟΣ: 91-45-570
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛ.ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ IDC (LSA-PLUS) / ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ THΛ. ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ