ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ1:

ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ CENTRAL   (ΤΥΠ. KRONE  LSA PLUS  -  ΠΡΟΔ/ΦΩΝ Ο.Τ.Ε.)
'D O W N L O A D'
Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά, προδιαγραφές-τεχνικά φυλλάδια σε pdf μορφή (
)
Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε την παρακάτω σελίδα

     ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ 6 ΖΕΥΓΩΝ "2X6 - ABS"
 ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ 6 ΖΕΥΓΩΝ "2X6 - ABS"

TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
H Διαχωριστική Οριολωρίδα IDC 6 ζευγών  2x6 ABS (τύπου LSA PLUS "T.Krone") είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας και καλύπτεται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
  • Οι επαφές εισόδου-εξόδου αποτελούνται από δύο τμήματα τα οποία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας εφάπτονται μεταξύ τους.
  • Σχεδιασμένες να τοποθετούνται σε μεταλλικές βάσεις στήριξης οριολωρίδων 
  • Χρώμα : Λευκό
  • Με αριθμοδότηση (gp1..gp6) σήμανσης ζεύγους
  • Τοποθετούνται διπολικά δοκιμαστικά βύσματα 2/2 για παράλληλο έλεγχο και τετραπολικά δοκιμαστικά βύσματα 2/4 για ξεχωριστούς ελέγχους γραμμής.


ΚΩΔΙΚΟΣ: 80-81-650
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛ.ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ IDC (LSA-PLUS) / ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ THΛ. ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ