ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ1:

ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ CENTRAL   (ΤΥΠ. KRONE  LSA PLUS  -  ΠΡΟΔ/ΦΩΝ Ο.Τ.Ε.)
'D O W N L O A D'
Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά, προδιαγραφές-τεχνικά φυλλάδια σε pdf μορφή (
)
Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε την παρακάτω σελίδα

     ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 38 ΘΕΣΕΩΝ
 
ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 38 ΘΕΣΕΩΝ

    
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ο.Τ.Ε)


TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  •  Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μέχρι 38 συρμάτων γειώσεως τηλεφωνικών καλωδίων.
  • Οι επαφές συνδέονται όλες με ένα κεντρικό καλώδιο γείωσης που διαθέτει η οριολωρίδα.
  • Είναι LSA-PLUS "T.Krone" και τοποθετούνται σε μεταλλικές βάσεις οριολωρίδων  (κατανεμητών & subracks) .
  • Πλαστικό Υλικό Κατασκευής ABS -  PBT (Αυτοσβεννύμενο) σύμφωνα με το UL 94V0.
  • Σημ: Oι επαφές IDC της οριολωρίδας γειώσεως δέχονται καλώδια με διατομή χαλκού ~ 0,35 έως 0,5 σε mm  /  διατομή αγωγού
    με μόνωση ~ 0,68 έως 1,6 σε mm .


ΚΩΔΙΚΟΣ: 80-81-600
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛ.ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ IDC (LSA-PLUS) / ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ THΛ. ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ