ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ1:

ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ CENTRAL   (ΤΥΠ. KRONE  LSA PLUS  -  ΠΡΟΔ/ΦΩΝ Ο.Τ.Ε.)
'D O W N L O A D'
Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά, προδιαγραφές-τεχνικά φυλλάδια σε pdf μορφή (
)
Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε την παρακάτω σελίδα

     ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ 10 ΖΕΥΓΩΝ
 

TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 •  Οι επαφές IDC (εισόδου-εξόδου) είναι LSA-PLUS "T.Krone"  και αποτελούνται από δυο τμήματα τα οποία σε συνθήκες λειτουργίας
  εφάπτονται μεταξύ τους.
 • Τοποθετούνται σε  μεταλλικές βάσεις στήριξης οριολωρίδων  (κατανεμητών-subracks).
 • Με την εφαρμογή διαχωριστικού βύσματος αποκόπτεται η είσοδος από την έξοδο της γραμμής.
 • Δυνατότητα τοποθέτησης δοκιμαστικών βυσμάτων, διπολικών (2/2) για παράλληλο έλεγχο και τετραπολικών (2/4)
  για ξεχωριστούς ελέγχους γραμμής.
 • Πλαστικό Υλικό Κατασκευής ABS -  PBT (Αυτοσβεννύμενο)    UL 94V0
 • Χρώμα : Λευκό
 • Aκίδες επαφής : ειδικός ορείχαλκος επαργυρωμένος ~ 0.5μm.
 • Επαφή συνέχειας (είσοδος - έξοδος ) <=10mΩ
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -40οC έως +80οC.
 • Για σύνδεση ενός μονόκλωνου καλωδίου διατομές αγωγών : 0.40 έως 0.80  AWG 26....20
 • Για σύνδεση δυο μονόκλωνων καλωδίων διατομές αγωγών : 0.40 έως 0.65  AWG 26....22

 
Σημ.: Εφαρμόζονται στο επάνω μέρος της οριολωρίδας 2 τύποι προστατευτικών υπέρτασης
" Βλέπε κεφάλαιο Δ2 (Προστατευτικά Υπέρτασης Τηλ. Δικτύων - Αντικεραυνικά) ".


ΚΩΔΙΚΟΣ: 80-81-551
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛ.ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ IDC (LSA-PLUS) / ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ THΛ. ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ