ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

Εισαγωγή στις Οπτκές Ίνες και σύντομη παρουσίαση του τμήματος κατασκευής Οπτικών

Στον αναπτυσσόμενο κόσμο των τηλεπικοινωνιών, οι οπτικές ίνες προσφέρουν μία μέθοδο μετάδοσης της πληροφορίας, ταχύτερα, καθαρότερα και πιο αποδοτικότερα απ'ότι ο χαλκός.


Ένα σύστημα οπτικών τηλεπικοινωνιών προσφέρει πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα απ'ότι ένα σύστημα καλωδίων χαλκού
καθώς μπορεί να χειριστεί υψηλής ταχύτητας σήματα σε μεγάλες αποστάσεις.

'Αλλα τους πλεονεκτήματα:

·   Δεν επηρεάζονται από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

·   Λιγότερο βάρος

·   Μεγαλύτερο εύρος ζώνης

·   Καλύτερη ποιότητα σήματος

·   Μικρότερο κόστος

·   Εύκολα αναβαθμίσιμες

·   Εύκολες στην εγκατάσταση

Ένα όμως ευαίσθητο σημείο για την καλή λειτουργία ενός συστήματος οπτικών επικοινωνιών είναι οι μη μόνιμες συνδέσεις μεταξύ
των οπτικών καλωδίων
. Αυτές οι συνδέσεις πραγματοποιούνται μέσω των οπτικών patch cords.

H ποιότητα και η αξιοπιστία των connector's καθορίζουν την λειτουργικότητα και την αξιοπιστία ενός συστήματος οπτικών επικοινωνιών.
Oι τιμές (Db) των connector's αποτελούν την σημαντικότερη παράμετρο:

·   Insertionloss που θα πρέπει να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται.

·   Returnloss το οποίο εξαρτάται από τον τύπο του connector και ανάλογα με την λείανση που πραγματοποιήθηκε σε αυτόν.

Αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να παραμείνουν πάντοτε σταθερά. Oι συνδέσεις αυτές θα πρέπει να παραμένουν αξιόπιστες κάτω από δύσκολες περιβαντολογικές συνθήκες, όπως οι θερμοκρασίες και η υγρασία, όπως επίσης και στις μηχανικές αντοχές,
σε δυνάμεις τάνυσης, σε μηχανικές καταπονήσεις και τέλος στις δονήσεις.

Η  CENTRAL A.E.B.E. διαθέτει τέτοιους connectors που ικανοποιούν τις παραπάνω προδιαγραφές οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνδέσεις σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς κατανεμητές κατασκευάζει patch cords και pig tails για μονότροπες (SM),και για πολύτροπες εφαρμογές (MM) τα οπτικά εξαρτήματα της ικανοποιούν τις υψηλότερες απαιτήσεις  σε ποιότητα, σταθερότητα και αξιοπιστία.

 

Διαθέτοντας τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα κατασκευής και μέτρησης οπτικών ινών η  εταιρεία τηρεί όλες τις Διεθνείς Προδιαγραφές.
Τα οπτικά χαρακτηριστικά κάθε connector περνάνε από δοκιμές στο Τμήμα Παραγωγής Οπτικών Ινών.

·   To Insertion Loss του κάθε connector καθορίζεται σε αντιπαράθεση με έναν master connector (με τον όρο master connector εννοούμε έναν connector με σχεδόν μηδενική απώλεια, αφού οι τιμές του κυμαίνονται μεταξύ 0,0001~0,0002 Db). H μέτρηση αυτή γίνεται  σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 186000-1, 4.4.7)

·   Το Return Loss καθορίζεται σύμφωνα με την προδιαγραφή  ΕΝ 186000-1, 4.4.12

Η αξιόπιστη λειτουργία ενός PC και APC connector εξαρτάται από την γεωμετρική κατάσταση του κεραμικού δακτυλίου, την επιφάνεια αυτή μπορούμε να την δούμε χρησιμοποιώντας το Interferometer το οποίο έχει την δυνατότητα να μας δείξει τρισδιάστατα την κατάσταση του κεραμικού δακτυλίου.

Έχουμε την δυνατότητα να δούμε την απόσταση της οπτικής ίνας από την έξοδο του κεραμικού δακτυλίου, όπως επίσης και την γωνία του connector εάν πρόκειται για APC connector.

Όπως καταλαβαίνουμε οι τυποποιημένες τεχνικές μέτρησης και ελέγχου είναι σημαντικές για να καθορίζουν ακριβώς τις παραμέτρους, κάτω από τις οποίες ένα σύστημα οπτικής ίνας ή κάποιο από τα εξαρτήματα του θα λειτουργήσουν. Οι τεχνικές για μετρήσεις συστημάτων οπτικών ινών υπάγονται σε δύο βασικές κατηγορίες :

·   Λειτουργικός Έλεγχος

·   Έλεγχος Απόδοσης

Στον Λειτουργικό έλεγχο για παράδειγμα μπορούμε να εντάξουμε τον έλεγχο συνέχειας της οπτικήςίνας, ενώ στον έλεγχο απόδοσης περιλαμβάνεται ο έλεγχος για τον αν το σύστημα λειτουργεί σχετικά με την αναμενόμενη απόδοση που καθορίζεται από τον προϋπολογισμό
των οπτικών απωλειών της ζεύξης.


Με αυτά τα λίγα λόγια σας καλωσορίζουμε στην   Μονάδα Κατασκευής και Συναρμολόγησης Οπτικών Ινών.

Σύντομη παρουσίαση του τμήματος παραγωγής Οπτικών Ινών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ