ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 

Όλα τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες Διεθνείς Προδιαγραφές, διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας από Διεθνή Εργαστήρια Δοκιμών, φέρουν όπου αυτό απαιτείται σήμα CE, ανακύκλωσης, RoHs compliant, Εγγύηση - Service.

• Kαλύπτονται με Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 και
   Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 14001
Τα υλικά δομημένης καλωδίωσης (Σειράς CENTRAL) καλύπτονται από 25ετή εγγύηση καλής λειτουργίας.
• Η παρούσα αφορά τα κύρια υλικά που συνθέτουν τις βασικές διαδρομές συνδέσεων "Basic Links" (patch panels, πρίζες, καλώδια δικτύου) με την προυπόθεση: 
α) τα εν' λόγω υλικά να είναι της εταιρείας μας
β) να τηρούνται οι κανόνες εγκαταστάσης που προβλέπονται από
     τις ισχύουσες προδιαγραφές
γ)
η τοποθέτηση να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο
     εγκαταστάτη

Η CENTRAL έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Βιομηχανίας(Α/Α 8094/93) ως μονάδα παραγωγής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού "Προηγμένης Τεχνολογίας" και ως Ελληνική κατασκευαστική εταιρεία , είναι η μοναδική η οποία διαθέτει πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τα προιόντα Δομημένης Καλωδίωσης από τους: Διεθνείς φορείς πιστοποίησης Underwriters Laboratories Inc. , Third Party Testing (3P)  και από το Ε.Μ.Π. (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) τμήμα/Dept : laboratory of microwave and fiber optics

ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ "DOWNLOAD"

Δήλωσεις Συμμόρφωσης CE - RoHS - Ανακύκλωσης
Δήλωση Συμμόρφωσης CE προϊόντων
Δήλωση Συμμόρφωσης RoHS προϊόντων
Δήλωση Συμμόρφωσης Ανακύκλωσης προϊόντων

 
Αποδεικτικό Ανανέωσης (Α.Μ.Π.) Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
 
 
Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 14001

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001
 
Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001
 
Πιστοποιητικά - Προδιαγραφές / Βεβαιώσεις Προϊόντων Δομημένης Καλωδίωσης CAT6
β) Τεχνικό Φυλλάδιο Καλωδίου (4 ζευγών) UTP CAT6
Πιστοποιητικά - Προδιαγραφές / Βεβαιώσεις Προϊόντων Δομημένης Καλωδίωσης CAT5E 
 


Underwriters Laboratories Inc. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης UL ( για τα κατωτέρω προϊόντα CAT5E )
 
 
α) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης E.M.Π: CAT5E για Patch Panel UTP (τύπου L)
β) Τεχνικό Φυλλάδιο & Οδηγίες Σύνδεσης Patch Panel 19"  24 Θυρών UTP CAT5E(τύπου L)
 
 

 
 
Τεχνικό Φυλλάδιο & Οδηγίες Σύνδεσης mini Επίτοιχων Patch Panels UTP (CAT5E-6) 8 Θυρών
 
 
α) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ε.Μ.Π: CAT5E UTP/FTP Keystone Jacks
β) Τεχνικό Φυλλάδιο keystone jacks  (για modular patch panels - πρίζες) UTP - FTP CAT5E
 
 
α) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ε.Μ.Π: CAT5E για Πρίζές υπο γωνία "σειράς Central-Plus" (Μονή-Διπλή) UTP/FTP

 
 
β) Τεχνικό Φυλλάδιο & οδηγίες σύνδεσης IDC: CAT5E για Πρίζές υπο γωνία "σειράς Central-Plus" (Μονή-Διπλή) UTP/FTP
 
 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ε.Μ.Π: CAT5E για ΜΙΝΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗ Πρίζα (Μονή-Διπλή) UTP/FTP

 
 
Τεχνικό Φυλλάδιο & οδηγίες σύνδεσης IDC για ΜΙΝΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗ Πρίζα CAT5E (Μονή-Διπλή) UTP/FTP
 
 
α) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ε.Μ.Π: CAT5E για Patch Cords UTP

 
 
β) Τεχνικό Φυλλάδιo Patch Cords UTP CAT 5E
 
 
α) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ε.Μ.Π: CAT5E για Patch Cords FTP

 
 
β) Τεχνικό Φυλλάδιo Patch Cords FTP CAT 5E
 
 
α) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ε.Μ.Π: για Οριολωρίδα 8 ΖευγώνCAT5E Δομημένης Καλωδίωσης
β) Τεχνικό Φυλλάδιο Διαχωριστικής Οριολωρίδας 8 Ζευγών Δομημένης Καλωδίωσης CAT 5E
 
 

α) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ε.Μ.Π: CAT5E Καλωδίου 4 Ζευγών UTP
 
β) Τεχνικό Φυλλάδιο Καλωδίου (4 ζευγών) UTP CAT5E
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑΣ 2x6 ABS ΖΕΥΓΩΝ
Πιστοποιητικά - Προδιαγραφές / Βεβαιώσεις Προϊόντων Δομημένης Καλωδίωσης
CAT6


Underwriters Laboratories Inc. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης UL ( για τα κατωτέρω προϊόντα CAT6 )
 
 
α)Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ε.Μ.Π: CAT6 για Patch Panel UTP (τύπου L)
β)Τεχνικό Φυλλάδιο & Οδηγίες Σύνδεσης Patch Panel 19"  24 Θυρών UTP CAT6 (τύπου L)
 
 

 
 
Τεχνικό Φυλλάδιο mini Επίτοιχων Patch Panels UTP (CAT5E-6) 8 Θυρών
 
 
α)Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ε.Μ.Π: CAT6 UTP/FTP για Keystone Jacks
β)Τεχνικό Φυλλάδιο keystone jacks  (για modular patch panels - πρίζες) UTP-FTP CAT6
 
 
α)Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ε.Μ.Π: CAT6 για Πρίζές υπο γωνία "σειράς Central Plus" (Μονή-Διπλή) UTP
β)Τεχνικό Φυλλάδιο & οδηγίες σύνδεσης IDC: CAT6 για Πρίζες υπο γωνία "σειράς Central-Plus" (Μονή-Διπλή) UTP
 


 
 

Τεχνικό Φυλλάδιο & οδηγίες σύνδεσης IDC: για ΜΙΝΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗ Πρίζα CAT6 (Μονή-Διπλή) UTP/FTP
 
 
α)Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ε.Μ.Π: CAT6 για Patch Cords UTP

 
 
β)Τεχνικό Φυλλάδιο: CAT6 για Patch Cords UTP
 
 
α) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ε.Μ.Π: CAT6 Καλωδίου 4 Ζευγών UTP
 
Πιστοποιητικά - Προδιαγραφές / Βεβαιώσεις Προϊόντων Δομημένης Καλωδίωσης
CAT6A (10 GIGA)
"Thirt Party Testing"  Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης  3P  ( για τα κατωτέρω προϊόντα CAT6A  - 10 GIGA )

Τεχνικό Φυλλάδιο keystone jack  (για modular patch panels - πρίζες) STP CAT6A (10G)

Τεχνικό Φυλλάδιο patch panel 19"  24 θυρών(modular) STP CAT6A (10G)     "Fully Shielded"
Τεχνικό Φυλλάδιο πριζών STP CAT6A (10G) "Fully Shielded"
 
Τεχνικό Φυλλάδιο Patch Cords FTP CAT6A  (10G)
 
Πιστοποιητικά - Προδιαγραφές / Βεβαιώσεις Προϊόντων CAT3 "VOICE"


Underwriters Laboratories Inc. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης UL ( για voice patch panel 25 θυρών )
 
Τεχνικό Φυλλάδιο & Οδηγίες Σύνδεσης "VOICE" Τηλεφωνικό "Patch Panel 19"  "25 Θυρών"
 
 

 
 
Τεχνικό Φυλλάδιο keystone jacks (για modular patch panels & πρίζες) Cat3 Voice
 
 
Προδιαγραφές / Βεβαιώσεις Οπτικών Προϊόντων

 Τεχνικό Φυλλάδιο - Βεβαίωση Συμμόρφωσης Οπτικού Ικριώματος ODF (Καμπίνα)
Τεχνικό Φυλλάδιο - Βεβαίωση Συμμόρφωσης Υποϊκριώματος (Subrack - ODF)  με πλαίσια τερματισμού SC-LC
 
 
Τεχνικό Φυλλάδιο Στεγανών "IP55" Mεταλλικών Επίτοιχων Οπτικών Κατανεμητών ST-SC-LC-FC (12-24 θυρών) SM & MM
Τεχνικό Φυλλάδιο Στεγανών "IP65" Πλαστικών Επίτοιχων Οπτικών Κατανεμητών SC-LC (12-24-48 θυρών) SM & MM
 

 Τεχνικό Φυλλάδιο Patch Panels 19" "ST-SC-LC-FC-E2000-MU" (4-6-8-12-16-24-36-48 θυρών)
Τεχνικό Φυλλάδιο Patch Panels 19" "SC-LC" (έως 96 θυρών) "τηλεσκοπικού τύπου"
 
Τεχνικό Φυλλάδιο οπτικής πρίζας έως 2-4 θυρών SC-LC  MM & SM

Tεχνικό Φυλλάδιο Pigtail ST (MM) & (SM)
Tεχνικό Φυλλάδιο Pigtail SC (SM) & (MM)
Tεχνικό Φυλλάδιο Pigtail LC (MM) & (SM)
Tεχνικό Φυλλάδιο Pigtail FC (MM & SM)
Tεχνικό Φυλλάδιο Pigtail E2000 (SM)
Tεχνικό Φυλλάδιο Pigtail MU (SM)
 
Tεχνικό Φυλλάδιο Patch Cord ST (MM) & (SM)
Tεχνικό Φυλλάδιο Patch Cord SC (MM) & (SM)
Tεχνικό Φυλλάδιο Patch Cord LC (MM) & (SM)
Tεχνικό Φυλλάδιο Patch Cord FC (MM) & (SM)
Tεχνικό Φυλλάδιο Patch Cord MU (SM)
Tεχνικό Φυλλάδιο Patch Cord E2000 (SM)
 
Τεχνικό Φυλλάδιο Καλωδίου Εσωτ/Εξωτ χώρου Loose Tube "LSZH" (4-8-12) ινών MM 62,5/125 (OM1)
Τεχνικό Φυλλάδιο Καλωδίου Εσωτ/Εξωτ χώρου Loose Tube "LSZH" (4-8-12) ινών MM 50/125 (OM2)
Τεχνικό Φυλλάδιο Καλωδίου Εσωτ/Εξωτ χώρου Loose Tube "LSZH" (4-8-12) ινών MM 50/125 (OM3)
Τεχνικό Φυλλάδιο Καλωδίου Εσωτ/Εξωτ χώρου Loose Tube "LSZH" (4-8-12) ινών SM 9/125 (G652)
 
 

 
 
Τεχνικό Φυλλάδιο Καλωδίων Εξώτ. χώρου "PE" με αντιτρωκτική προστασία και οπλισμό με ατσάλινο στέλεχος
 
 
Τεχνικό Φυλλάδιο Οπτικού Μετατροπέα ST - SC Converter 10/100BaseTx σε 100 Base FX
Τεχνικό Φυλλάδιο Οπτικού Μετατροπέα SC-LC Converter 1000BaseTx σε 1000BaseSX-LX

Τεχνικό Φυλλάδιο 100M Οπτικού Μετατροπέα Converter Μονότροπης ίνας σε Πολύτροπη Ίνα 2KM/25KM
 
 
α)Τεχνικό Φυλλάδιο Οπτικού Εξασθενητή SC των 1B-3dB-5dB
β)Τεχνικό Φυλλάδιο Οπτικού Εξασθενητή SC των 10dB-15dB-20dB
Τεχνικό Φυλλάδιο Οπτικού Εξασθενητή SC APC των 5dB
Τεχνικό Φυλλάδιο Οπτικού Εξασθενητή SC APC των 10dB

α)Τεχνικό Φυλλάδιο Οπτικού Εξασθενητή FC των 1dB-3dB-5dB
β)Τεχνικό Φυλλάδιο Οπτικού Εξασθενητή FC των 10dB-15dB-20dB
α)Τεχνικό Φυλλάδιο Οπτικού Εξασθενητή FC APC των 5dB
β)Τεχνικό Φυλλάδιο Οπτικού Εξασθενητή FC APC των 10dB

α)Τεχνικό Φυλλάδιο Οπτικού Εξασθενητή LC των 1dB-3dB-5dB
β)Τεχνικό Φυλλάδιο Οπτικού Εξασθενητή LC των 10dB-15dB-20dB

α)Τεχνικό Φυλλάδιο Οπτικού Εξασθενητή MU UPC των 1dB-3dB-5dB

 
 
β)Τεχνικό Φυλλάδιο Οπτικού Εξασθενητή MU UPC των 10dB-15dB-20dB
 
 

 
 
Τεχνικό Φυλλάδιο Οπτικού F.O COUPLER
 
 
Τεχνικό φυλλάδιο διάταξης συγκόλλησης οπτικής ίνας(μούφα) πολυκυκλωματικής διαχείρισης (από 12 έως 96 ίνες)


 
Τεχνικό φυλλάδιο διάταξης συγκόλησης οπτικής ίνας (μούφα) μονοκυκλωματικής διαχείρισης (έως 336 ίνες)
 
 
Τεχνικό Φυλλάδιο Through Adaptor - ST (MM) Simplex
Τεχνικό Φυλλάδιο Through Adaptor - ST (SM) Simplex