ΑΛΛΑΓΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
  CHANGE
LANGUAGE

ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΞΑΣΘΕΝΗΤΕΣ   (SM)
'D O W N L O A D'
Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά, προδιαγραφές-τεχνικά φυλλάδια σε pdf μορφή (
)
Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε την παρακάτω σελίδα

     OΠΤΙΚΟΙ ΕΞΑΣΘΕΝΗΤΕΣ FC UPC
  OΠΤΙΚΟΙ ΕΞΑΣΘΕΝΗΤΕΣ FC UPC

Χρησιμοποιούνται σε οπτικές ζεύξεις μικρού μήκους, προκειμένου να προστατευτεί ο οπτικός δέκτης από μεγάλης ισχύος οπτικό σήμα του πομπού, με την παρεμβολή μία πρόσθετης ελεγχόμενης εξασθένησης. Η εξασθένηση αυτή παραμένει σταθερή σε μεταβολές θερμοκρασίας και για τα μήκη κύματος λειτουργίας

 
TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Εύκολη τοποθέτηση
  • Ακρίβεια στην ακτίνα εξασθένησης
  • Υψηλή αξιοπιστία
  • Ανθεκτικότητα
  • Χαμηλή αντανάκλαση προς τα πίσω

 
Παράμετροι SM
Τιμή εξασθένησης: 1~25 Db
Return Loss: ≧ 45 Db
Ακρίβεια τιμής εξασθένησης: Για 1~9 Db     ±  0,5 Για 10~20 Db ±  1.0 Για 21~25 Db ±  1,5
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C ~ +75°C
PDL:  >= 0,1 Db
Μήκος κύματος: 1310nm ή 1550nm
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης: -50°C ~ +85°C

 
Περιγραφή Κωδικός
Oπτικός Εξασθενητής FCUPC μονότροπων ινών (SM) 1dB 70-79-1894
Oπτικός Εξασθενητής FCUPC μονότροπων ινών (SM) 3dB 70-79-1895
Oπτικός Εξασθενητής FCUPC μονότροπων ινών (SM) 5dB 70-79-1908
Oπτικός Εξασθενητής FCUPC μονότροπων ινών (SM) 10dB 70-79-1909
Oπτικός Εξασθενητής FCUPC μονότροπων ινών (SM) 15dB 70-79-1910
Oπτικός Εξασθενητής FCUPC μονότροπων ινών (SM) 20dB 70-79-1911

 
Καλύπτονται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος ISO 9001  και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ